دوره های آموزش خصوصی

 

این دوره های آموزشی با بهره گیری از مجرب ترین اساتید مورد تائید شرکت طرفه نگار برگزار می گردد :

 

مزیت برگزاری این گونه آموزشها :

 

1 - این کلاسها منطبق با نیاز (شغل) مشتری برگزار می گردد

2 - زمان بندی برگزاری این کلاسها انعطاف بیشتری دارد

3 - تعداد جلسات آموزشی هیچ حداقل و حداکثری ندارد

4 - مثالها و مفاهیم کاملا بصورت کاربردی مطرح می شود

5 - رفع اشکال تا حصول نتیجه مطلوب مشتری انجام می گیرد

6 - پرسشها و پاسخها هدفمند و مرتبط با گروه شغلی مشتری می باشد

7 - درصورت نیاز مشتری آموزش کار با دستگاهها و سخت افزارهای جانبی نیز عرضه می گردد

 

 

** این دوره ها مشمول اخذ گواهی حضور در دوره و معرفی به طرفه نگار جهت اخذ مدرک رسمی نمی گردد **