نرم افزار هلیا - حمل بار

نرم افزار هلیا - حمل بار

از آنجا که موسسات و آژانس های حمل بار تعداد زیادی مشترک و یا مشتری (غیرمشترک) از سوئی و رانندگان و خودروها از سویی دیگر سروکار داشته و ارتباط خدماتی این دو را برقرار می کنند ، حجم زیادی از اطلاعات ثبت شده اعم از مالی و غیر مالی را در پیش رو دارند . این نرم افزار جهت مدیریت فرآیندهای موجود در موسسات حمل بار و تسهیل و رونق این صنف تولید و عرضه شده است . با این نرم افزار ، کاربران می توانند به سادگی مشترک تعریف کنند ، بصورت خودکار و در زمان تماس ، مشترک و کلیه اطلاعات وی ( ازقبیل نوع سفارشات متداول وی و ... ) را شناسایی کرده و در صف مشتریان قرار دهند ، و با استفاده از صف رانندگان خود به این افراد سرویس دهی نمایند . همچنین اطلاعات مالی فی مابین موسسه و راننده ، موسسه و مشترک را ثبت و پرداخت ها را مدیریت نمایند .