نرم افزار هلیا - مدیریت مجتمع ها

نرم افزار هلیا - مدیریت مجتمع ها

انواع مجتمع های ساختمانی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری ، شهرک ها ، پاساژها و ... دارای فعالیت ها و فرایندهای مشهود و نامشهود زیادی از قبیل ثبت املاک ، محاسبه شارژها ، ایجاد ارتباط بین مالک و مستاجر ، اطلاع رسانی ها ، کنترل اموال مجتمع ، استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی ، صندوق های قرض الحسنه ، رسیدگی به منازعات و قوانین حقوقی و مدنی و ... می باشند .

از همین رو رسیدگی به کلیه این امور با وجود محاسبات ، تنوع مخاطبین و ... بسیار زمانبر و سخت می باشد . این نرم افزار جهت مدیریت فرایندهای موجود در مجتمع های ساختمانی ، تسهیل مدیریت ، اقامت و کسب و کار ، تولید و عرضه شده است و دارای امکان پاسخگویی به کلیه نیازهای محاسباتی ، هزینه ای ، درآمدی و مصرفی مجتمع های ساختمانی با توجه به مباحث اقتصادی هدفمند سازی یارانه ها در کشور می باشد