هلیا - دبیرخانه

هلیا - دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه در بسیاری از مراکز مالی ، اداری ، صنعتی و بسیاری از شرکت ها ، فروشگاهها و تولیدی ها  بکار گرفته شده است و موجبات تسهیل در امور اداری شده است و رضایتمندی بیشتر مصرف کنندگان را فراهم نموده است .

 

نرم افزار دبیرخانه طرفه نگار برای برآورده کردن این نیاز تهیه شده است ...