نرم افزارهلو - رستوران

نرم افزارهلو - رستوران

نرم افزارهای هلو نسخه های رستوران به گونه ای طراحی شده اند که در عین یکپارچگی عملیات تولید ، فروش و انبار و حسابداری امکان تعریف انواع سرفصل و استفاده از آن در قالب صدور سند دستی و ترازنامه وجود دارد ، همچنین  قابلیت صدور فیش و اصلاحات روی فاکتورها و اسناد نیز از دیگر ویژگیهای این گروه نرم افزاری می باشد

نرم افزار فوق متناسب با نیاز  رستورانها ، فست فودها ، كیترینگ ها و كافی شاپ ها می باشد

شرح کامل قابلیت های هر کدام از کدها بصورت جداگانه آورده شده است