نرم افزارهلو - جامع

نرم افزارهلو - جامع

نرم افزارهای هلو نسخه های تولیدی به گونه ای طراحی شده اند که در عین یکپارچگی عملیات تولید و فروش و انبار و حسابداری امکان تعریف انواع سرفصل و استفاده از آن در قالب صدور سند دستی و ترازنامه وجود دارد ، همچنین با داشتن قابلیت چاپ فاکتور رسمی و اصلاحات روی اسناد نیز از دیگر ویژگیهای این گروه نرم افزاری می باشد

شرح کامل قابلیت های این کد در زیر آورده شده است