نرم افزارهلو - شرکتی

نرم افزارهلو - شرکتی

نرم افزارهای هلو نسخه های شرکتی به گونه ای طراحی شده اند که در عین یکپارچگی عملیات فروش و انبار و حسابداری امکان تعریف انواع سرفصل و استفاده از آن در قالب صدور سند دستی و ترازنامه وجود دارد ، همچنین با داشتن قابلیت چاپ فاکتور رسمی و اصلاحات روی اسناد نیز از دیگر ویژگیهای این گروه نرم افزاری می باشد

شرح کامل قابلیت های هر کدام از کدها بصورت جداگانه آورده شده است

هلو شرکتی ویژه کد 24

هلو شرکتی ویژه کد 24

شرکتی ویژه کد 24 (حسابداری به روش دائمی)