لیست قیمت نرم افزارهای مشاغل خاص

شركت طرفه نگار بنیانگذار "نظام نرم افزاری Pack با خدمات پشتیبانی مناسب" در پی دیگر اهدافی كه همانا جلب رضایت تمامی مصرف كنندگان است مبادرت به تولید نسخه های خاص جهت مشاغل مختلف نموده كه برخی موارد بصورت فهرست وار در زیر می آید .

:: كیت های زیر بصورت جداگانه عرضه نمی شوند و قابل افزودن به هركدام از نسخه های هلو می باشد ::

نوع

قیمت بریال
شرح عملکرد

کاشی و سرامیک

1/370/000 ریال

این کیت ترکیبی از ۴ امکان میباشد که با مشاوره کسانیکه در این زمینه سالیان سال فعالیت دارند طراحی شده و به شما امکان ثبت کد و کلاس ، معرفی شماره چکهای هر دسته چک ، دو واحدی انبار (کارتن و متر) و ثبت درصد تخفیف برای هر سطر فاکتور به صورت مجزا و مستقل را می دهد همچنین امکان تغییر قیمت کالا بصورت کلی ، امکان جستجوی ترکیبی را نیز دارد

شیشه بری

1/370/000 ریال

این کیت برای سهولت در محاسبات هنگام صدور فاکتور طراحی شده و جهت شفاف سازی فاکتور ، نمونه ای خاص این صنف طراحی شده که در آن طول و عرض و مساحت نیز ثبت می گردد

پارچه

1/370/000 ریال

دو واحدی انبار (طاقه و متر) به انضمام شماره عدل

کفش

1/370/000 ریال

این کیت جهت ثبت شماره کفش در فاکتورهای خرید و فروش و امکان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش و... طراحی شده است.

سنگ بری

1/370/000 ریال

این کیت برای ثبت طول و عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت در صدور فاکتور طراحی شده که دارای نمونه فاکتوری خاص برای نمایش مشخصات فوق میباشد.

اجاره فیلم

1/370/000 ریال

این کیت برای ثبت فیلم های اجاره داده شده و زمان برگشت طراحی شده که دارای گزارشات متنوعی مانند : فیلم های امانت داده شده ، فیلم های موجود و... می باشد.

خدمات پس از فروش

1/370/000 ریال

این کیت برای ثبت پیگیری کارهای خدماتی مدت دار مانند مراکز تعمیرات موبایل ، کامپیوتر و.... طراحی شده که میتوان پذیرش ، نوع ایراد ، کارشناس مربوطه ، رسید تحویل و... را ثبت نمود.

شماره ردیف آهن فروشان

1/370/000 ریال

توسط این میتوان شماره ردیفهای خرید فروش شده را ثبت و کاردکس هر شماره ردیف را بررسی و کنترل نمود و همچنین امکان تبدیل واحد شاخه به کیلو نیز وجود دارد

پمپ و تاسیسات

1/370/000 ریال

توسط این کیت می توان مشخصات فنی کالا را ثبت و براساس تمامی مشخصات فوق جستجوی ترکیبی کالا را برروی فاکتور انجام داد .

کارواش

1/370/000 ریال

این کیت صرفا بر روی نسخه های پیشرفته به بالای نرم افزار هلو قابل افزودن می باشد و توسط این کیت می توان صدور کارت اشتراک ، تعریف مسئول شستشو ، تعریف کارهای خدماتی ( روشویی ، موتورشویی و ...) ، تعریف تیپ قیمت ، امکان تعریف لیست انتظار جهت مسئول شستشو به ترتیب نوبت ، امکان اختصاص دادن درصد پورسانت یا مبلغ پورسانت به مسئول شستشو ، امکان طراحی فاکتور توسط کاربر

فروشگاهها و سوپر مارکتها

1/370/000 ریال

امکان تعریف پیک ، امکان استفاده از کالر آیدی ، امکان جستجوی کالا با بارکد در فاکتور ، امکان اینکه بتوان در زمان ثبت فاکتور اگر دو مشتری همزمان مراجعه نمایند بدون نیاز به ثبت کل عملیات مشتری فعلی می توان مشتری را بصورت رزرو نگه داشت ، کار مشتری دوم را انجام داد سپس ادامه عملیات مشتری اول را تکمیل نمود ( امکان رزرو فاکتور )

بازرگانی ماشینهای اداری

1/370/000 ریال

امکان نمایش لیست کالاهای فروش نرفته و عدم نمایش کالاهای فوق هنگام انتخاب کالا در فاکتور ، امکان تعریف سریال و گارانتی و تاریخ خرید برای کالاها در فاکتور خرید ، امکان تعریف قیمت اسمی در فاکتور فروش

میوه و تره بار

1/370/000 ریال

امکان تعریف صورت بار روزانه ، صدور بارنامه ، تعریف لنگه و وزن در صورت بار ، تعریف مبالغ کرایه حمل و کرایه تخلیه بار ، امکان تعریف ضایعات و فاکتور فروش

لوازم التحریر

1/370/000 ریال

امکان تعریف پک محصولات لوازم التحریر از طریق فرم مونتاژ کالاها براساس انتخاب مشتری

مصالح ساختمانی

1/370/000 ریال

امکان تعریف و فروش و صدور بارنامه برای کالا و کارهای خدماتی همزمان ، امکان اصلاح بارنامه های ثبت شده

خدمات و تعمیرات کامپیوتر

1/370/000 ریال

این کیت برای سهولت همکارانی که در زمینه فروش قطعه و سیستم کار میکنند طراحی شده و آن ضمن طراحی نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ریز قیمتها امکان تعریف فرمول برای فروش سیستم و... نیز طراحی شده است. همچنین امکان تعریف فرمول در تنظیمات برای کالا ، امکان تعریف شماره سریال و گارانتی و تاریخ خرید برای کالاها در فاکتور نیز وجود دارد

طلا و جواهر فروشی

1/370/000 ریال

این امکان به نسخه های متوسط به بالای نرم افزار هلو قابل افزودن می باشد و توسط این کیت امکان تعریف انواع طلا، جواهرات ، مسکوکات ، امکان تخصیص هزینه های مخرجکاری و جواهرسازی به منظور محاسبه بهای تمام شده طلا و جواهرات ، امکان تخصیص عکس به جواهرات امکان صدور شناسنامه جواهرات که شامل تمامی مصنوعات مصرفی و قطعات گرانبها می باشد امکان اتصال به ترازوهای تخصصی طلا فروشی با استفاده از پورت سریال ، امکان صدور فاکتور فروش به انضمام مبلغ اجرت ساخت و سود فروشنده امکان صدور فاکتور رسمی مورد تایید اتحادیه طلا و وزارت دارایی و مالیات ، امکان تخصیص مالیات ارزش افزوده به تمامی و یا برخی از کالاها ، امکان تهیه گزارش از موجودی ویترینها و گاوصندوقها به تفکیک وجود دارد

 

نکته مهم :

امکانات فوق بصورت مستقل عمل نمی کنند و حتما باید روی نرم افزارهای پایه هلو اضافه گردند.