لیست قیمت نرم افزار هلو شرکتی و تولیدی

 تاریخ: 1396/12/24

نوع

عنوان

کد

قیمت

شرح عملکرد

 شرکتی : شامل کلیه عملیات انبار،خرید و فروش ، گردش چک و بانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک و سند دستی می باشد

هلو شرکتی

ساده

۲۱

3،470،000

نسخه شركتي با امكانات فوق با قابليت درج فاكتور رسمي و غير رسمي ، سفارش ليستي امكان گزارش گيري از سود بر اساس بازه هاي زماني دلخواه ، فاكتور و كالا

متوسط

۲۲

5،770،000

اين نسخه شامل نسخه ساده (كد۲۱) به انضمام عمليات چند انباره , ثبت چكهاي اماني , عملكرد و كنترل واسطه ها , سطح دسترسي براي كاربران ، امكان نمايش معين اشخاص با ريزكالاها و چكها ، تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس , ثبت يك هزينه درفاكتورخريد , مغايرت گيري از بانك ، صندوق،طرف حسابها ، امكان استفاده از باركد خوان ، تسويه فاكتور به فاكتور ، گزارش عملكرد دوره اي انبار

پیشرفته

۲۳

7،570،000

اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد۲۲) به انضمام, تيپ قيمت،دسته بندي مشتريها،خروجي باپسوندهاي مختلف،پرداخت به و دريافت از، اطلاعات نموداري جهت ارزيابي سيستـم و فـروش ,گزارشات پيشرفتـه ( گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالي و تعـدادي ، تراز آزمايشي۶ و ۸ ستوني ، مرور حسابهاو ....) ، امكان مغايرت گيري از كليـه سر فصلها ، راس چك ، پرينت چك

 

ویژه

۲۴

7،970،000

روش حسابداري اين نسخه بصورت دائمي بوده و شامل كليه امكانات هلـو كد ۲۳ بجز امكان نمايش سـود هر كالا، هر فاكتور ، هر طرف حساب مي باشد .

 

شبکه

25

 

13،670،000

 

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته(کد23) برای دوکاربر می باشد و فقط کیتهای مشاغل با پرداخت هزینه روی آن اضافه می گردد و قابلیت افزودن کاربر اضافه و کیتهای عمومی را ندارد

 تولیدی : شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش ، گردش چک و بانک و عملیات مالی بانضمام تولید می باشد .

تولیدی

ساده

۳۱

3،870،000

اين نسخه شامل نسخه ساده شركتي (كد۲۱) به انضمام عمليات توليد در سطح ساده مي باشد .

متوسط

۳۲

5،970،000

اين نسخه شامل نسخه ساده (كد۳۱) به انضمام عمليات چند انباره, ثبت چكهاي اماني , عملكرد و كنترل واسطه ها , سطح دسترسي براي كاربران ، امكان نمايش معين اشخاص با ريزكالاها و چكها ، تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس ، ثبت يك هزينه در فاكتورخريد ، مغايرت گيري از بانك ، صندوق ، طرف حسابها ، امكان استفاده از باركد خوان .

پیشرفته

۳۳

7٫870٫000

اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد۳۲) به انضمام توليد فرموله , تخمين توليد و فروش ، تيپ قيمت ،دسته بندي مشتريها ، خروجي باپسوندهاي مختلف , امكان نمايش سود هركالا , هر فاكتور و هر طرف حساب بطور مجزا , اطلاعات نموداري جهت ارزيابي سيستم و فروش ،گزارشات پيشرفته ( گردش كالا طي دوره ,كاردكس ريالي و تعدادي ، تراز آزمايشي۶ و ۸ ستوني ، مرور حسابها و ... ) ، امكان مغايرت گيري ازكليه سر فصلها

شبکه

35

 

14٫270٫000

 

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته(کد33) برای دوکاربر می باشد و فقط کیتهای مشاغل با پرداخت هزینه روی آن اضافه می گردد و قابلیت افزودن کاربر اضافه و کیتهای عمومی را ندارد

جامع

 

۴۱

9،870،000

شامل كليه امكانات نرم افزار هلو فروشگاهی ، شرکتی و تولیدی تا اين تاريخ دو جلسه آموزش رايگان در محل شركت طرفه نگار

صنعتی

 

۴۲

12،970،000

امكانات نسخه جامع (كد ۴۱) كه ازحيث حسابداري در سطح صنعتي ميباشد (جهت كارخانجات و ... )

هلو شبکه

 

۴۴

19،870،000

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد ۴۱ (و يا هلو ۴۲) بانضمام قابليت كاربري ۴ كاربر بطور همزمان مي باشد و به ازاء هر كاربر بيشتر از اين تعداد، مبلغي به نرم افزار اضافه خواهد شد .


 :: کلیه نرم افزارها در محیط ویندوز و با قفل سخت افزاری و خدمات پس از فروش (بمدت یکسال و قابل تمدید) ارائه می گردد ::