لیست قیمت نرم افزار حسابداری انبار ( تعدادی-ریالی) اسپاد

نوع محصول
عنوان
کد
قیمت بریال
قابلیت نرم افزار
حسابداري انبار اسپاد
 
 
 
 
 
پایه - تک کاربره
71051

7/085/000 ریال

اين نسخه شامل امکانات : انبارتعريف گروه انبار در يك سطح و تخصيص انبار به آن ، تعريف کالا بصورت تک سطحي، تعريف واحداندازه گيري (واحد - مقياس) ، تعريف گروه کالا بصورت درختي در سه سطح و تخصيص کالا به گروه ، ثبت انواع اسناد رسيد (ريالي ، تعدادي )، ثبت   انواع اسناد حواله(ريالي ، تعدادي) ، کاردکس کالا(ريالي ، تعدادي) ، امکان قيمت گذاري دسته اي رسيدها و حواله ها ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش بر اساس هر کالا(ريالي ، تعدادي) ، گزارش موجودي کالاها در گروهها ، گزارشات دلخواه ، گزارش شمارش انبار گرداني تعريف کليدهاي ميانبر، ورود ليستي اطلاعات ، سطح دسترسي کاربران ، تعريف دفترچه تلفن ، روش قيمت گذاري بصورت ميانگين

کاربردی - تک کاربره
71052

11/445/000 ریال

اين نسخه شامل نسخه (71051)به انضمام : نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، امکان تعريف شماره سريال کالا، امکان محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف گروه انبارها به صورت درختي در سطوح نامحدود ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، امکان تعريف گروه کالا به صورت درختي در سطوح نامحدود  

جامع - تک کاربره

71054

15/805/000ریال

اين نسخه شامل نسخه (71052) به انضمام :امکان چند شرکتي ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، امکان انتخاب مبناي شمارش بر اساس : آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش به موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبار گرداني ، روش قيمت گذاري FIFOو LIFO و شناسايي ويژه، درج تکراري سطر سند انبار در تعريف اسناد انبار ، تعريف مشخصات تکميلي اشخاص، تعريف واحد جايگزين، تعريف كالاي جايگزين ، تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس بصورت دستي و اتوماتيك   ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (توليد نام کالا)، طراحي گزارشات ، ويرايش اسناد انبار، تنظيم رخدادهاي خاص در ساعات و روزهاي سال و يادآوري اتوماتيک توسط نرم افزار و ... ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (تعريف انواع انبار شامل انبار مواد اوليه ، انبار ضايعات و...) ، تعريف انواع اسناد انبار ، تعريف اسناد غير کنترلي (در موجودي و کاردکس کالا تاثير ندارند مثل سفارش ) ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمهاي اسناد انبار وابسته به نوع سند انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها ، تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، تعريف موءلفه از جنس صحيح و يا اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط مولفه هاي واحد جايگزين با مولفه واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف اسناد وابسته براي هر يک از انواع اسناد انبار ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، وجود شماره دستي ، شماره عطف ،امكان گزارشگيري از شماره دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه در اسناد انبار،

پایه - شبکه

72051

10/355/000 ریال

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71051)مي باشد.

کاربردی - شبکه

72052

15/805/000 ریال

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71052)مي باشد.

جامع - شبکه

72054

19/620/000 ریال

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71054)مي باشد. به انضمام ارسال و دريافت پيام بين كاربران (صوتي، تصويري، متن) مي باشد.

نکات مهم :

1 - کلیه نرم افزارهای فوق دارای یکسال خدمات پشتیبانی رایگان می باشند .

2 - در پایان یکسال ، اعتبار پشتیبانی با صرف هزینه قابل تمدید می باشد .

3 - جهت دریافت خدمات داشتن اعتبار پشتیبانی الزامی است .

4 - نسخه های پایه تک کاربره دارای 2 جلسه خدمات آموزشی گروهی رایگان در محل شرکت طرفه نگار می باشند

5 - نسخه کاربردی و جامع تک کاربره و کلیه نسخه های شبکه دارای 2 جلسه آموزش و نصب رایگان در محل مشتری توسط شرکت طرفه نگار می باشند .

6 - نسخه های یکپارچه دارای 3 جلسه آموزش و نصب رایگان در محل مشتری می باشند

(هزینه ایاب و ذهاب در تهران بر عهده مشترک بوده و علاوه بر هزینه فوق ، هزینه اقامت و پذیرایی نیز بر عهده مشترکین خارج از تهران می باشد.(

7 - افزایش تعداد کاربر در نسخه های شبکه به ازای هر کاربر مبلغ1/635/000 ریال امکان پذیر می باشد .

8 - ارتقاء نرم افزار از سطوح پائین تر به سطوح بالاتر با پرداخت مابه التفاوت امکان پذیر می باشد .

9 - قابلیت نصب کلیه نسخه ها روی ویندوزهای XP,Vista,Win7,Win8 و فارسی سازی خودکار محیط

10 - بسته های نرم افزار شامل یک قفل سخت افزاری USB و CD نرم افزار و راهنما ، کتابچه راهنمای کار با نرم افزار می باشند .

11 - طبق مصوبات دولت ، 9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به قیمتهای فوق افزوده شده و جداگانه دریافت می گردد .

13 - ارتباط بین سیستم ها ( لینک ) در نسخه های کاربردی و جامع امکان پذیر است

**سایر محصولات گروه نرم افزاری اسپاد شامل حسابداری، اموال ، خزانه داری ، حسابداری انبار (تعدادی-ریالی) است**