لیست قیمت نرم افزار انبار ( تعدادی) اسپاد

نوع محصول
عنوان
کد
قیمت بریال
قابلیت نرم افزار

انبار

(تعدادی)

اسپاد

 
 
 
 
 
ساده - تک کاربره
71061

5/995/000 ریال

این نسخه شامل : تعریف گروه انبار در یک سطح و تخصیص انبار به آن ،  تعریف کالا بصورت تک سطحی ، تعریف واحد اندازه گیری (واحد - مقیاس ) ، تعریف گروه کالا بصورت درختی در سه سطح تعریف کالا و تخصیص آن به گروه ،  ثبت انواع رسیدهای تعدادی ( رسید خرید ، رسید فروش ، رسید امانی ، رسید ضایعات ، رسید برگشت از خرید و یا فروش ، رسید انبار به انبار ) ، ثبت انواع حواله های تعدادی ( حواله فروش ، حواله ضایعات ، حواله امانی و ... ) ، گزارش کاردکس کالا (تعدادی) ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش براساس هر کالا ، گزارش موجودی کالاه در گروهها ، تبدیل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس ، دفترچه تلفن ، تعریف سطح دسترسی کاربران ، تخصیص عکس به کالا ، توضیحات پیش فرض ، بارکدخوان و امکان چاپ بارکد

میانی - تک کاربره
71062

9/810/000 ریال

این نسخه شامل نسخه ساده (کد71061) به انضمام :  تعریف گروه کالا بصورت درختی در سطوح نامحدود و تعریف کالا و تخصیص آن به گروه ، تعریف گروه انبار بصورت درختی در سطوح نامحدود و تخصیص انبار به آن ، ، تعریف مسئول انبار برای هر یک از انبارها ، نمایش ارتباط اسناد صادر شده با یکدیگر ، محاسبه و تعیین مغایرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعریف شماره سریال ، انتخاب انبارهای متعدد در تعریف انبارگردانی ، گزارشات پیشرفته

پیشرفته - تک کاربره

71064

14/715/000ریال

این نسخه شامل نسخه کاربردی (کد71062) به انضمام : تعریف واحد جایگزین ، تعریف کالای جایگزین ، تعریف ویژگیهای کالا و ایجاد کلاس کالا و تعریف کالا با استفاده از کلاس هم بصورت دستی و اتوماتیک ، ویرایش اسناد انبار ، تعریف درج تکراری سطر سند انبار ، تجمیع سطرهای تکراری در اسناد انبار ، تعریف صدور سند مشابه برای اسناد انبار ، تعریف اسناد یادداشت برای انواع اسناد انبار ، تعریف انبارهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار ، تعریف طرف حسابهای مورد پذیرش ، تولید شماره سند اتوماتیک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعیت یادداشت ، انتخاب مبنای شمارش براساس : آخرین شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزدیکترین شمارش ها به موجودی ، شمارش با بیشترین تکرار ، بزرگترین شمارش ، کوچکترین شمارش ، نمایش شمارش های قبلی و یا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبارگردانی ، افزودن کالاها بصورت دستی و یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی ، طراحی گزارشات ، تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص ، امکان تعریف مولفه برای واحدهایی از جنس سایر موارد ، امکان تعریف مولفه از جنس صحیح و اعشاری ، تعریف واحد جایگزین با استفاده از ارتباط مولفه های واحد جایگزین با مولفه های واحد اصلی ، تعریف گروه ویژگی ها و تخصیص ویژگی ها به هر گروه از ویژگی ها ، تعریف و تخصیص ویژگیهای قیمت ناپذیر ( کلاس کالا ) ، تخصیص نوع انبار به انواع انبارهای تعریف شده از قبل ( انبار مواد اولیه ، ضایعات و ... ) ، انواع اسناد انبار در تعریف سند انبار ، تعریف اسناد غیر کنترلی ، تغییر کلیه عناوین موجود در فرمها ، تعریف اسناد وابسته برای هریک از اسناد ، تعریف گروه کالای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار ، تعریف طرف حساب و انبار برای اسناد انبار بصورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته برای اسنادی که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارش گیری از شماره دستی ، شماره عطف ، شماره قرارداد ، شماره بارنامه برای اسناد انبار ، کنترل موجودی منفی در انبارها

پایه - شبکه

72061

9/265/000 ریال

این نسخه در قالب شبکه 2 کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات نسخه پایه (کد71061)       می باشد .

کاربردی - شبکه

72062

14/715/000 ریال

این نسخه در قالب شبکه 2 کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات نسخه کاربردی(کد71062)     می باشد .

جامع - شبکه

72064

18/530/000 ریال

این نسخه در قالب شبکه 2 کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات نسخه جامع (کد71064) می باشد . ضمنا امکان ارسال و دریافت پیام بین کاربران (صوتی ، تصویری و متن) می باشد .

 

نکات مهم :

1 - کلیه نرم افزارهای فوق دارای یکسال خدمات پشتیبانی رایگان می باشند .

2 - در پایان یکسال ، اعتبار پشتیبانی با صرف هزینه قابل تمدید می باشد .

3 - جهت دریافت خدمات داشتن اعتبار پشتیبانی الزامی است .

4 - نسخه های پایه تک کاربره دارای 2 جلسه خدمات آموزشی گروهی رایگان در محل شرکت طرفه نگار می باشند

5 - نسخه کاربردی و جامع تک کاربره و کلیه نسخه های شبکه دارای 2 جلسه آموزش و نصب رایگان در محل مشتری توسط شرکت طرفه نگار می باشند .

6 - نسخه های یکپارچه دارای 3 جلسه آموزش و نصب رایگان در محل مشتری می باشند

(هزینه ایاب و ذهاب در تهران بر عهده مشترک بوده و علاوه بر هزینه فوق ، هزینه اقامت و پذیرایی نیز بر عهده مشترکین خارج از تهران می باشد.(

7 - افزایش تعداد کاربر در نسخه های شبکه به ازای هر کاربر مبلغ1/635/000 ریال امکان پذیر می باشد .

8 - ارتقاء نرم افزار از سطوح پائین تر به سطوح بالاتر با پرداخت مابه التفاوت امکان پذیر می باشد .

9 - قابلیت نصب کلیه نسخه ها روی ویندوزهای XP,Vista,Win7,Win8 و فارسی سازی خودکار محیط

10 - بسته های نرم افزار شامل یک قفل سخت افزاری USB و CD نرم افزار و راهنما ، کتابچه راهنمای کار با نرم افزار می باشند .

11 - طبق مصوبات دولت ، 9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به قیمتهای فوق افزوده شده و جداگانه دریافت می گردد .

12 - ارتباط بین سیستم ها ( لینک ) در نسخه های کاربردی و جامع امکان پذیر است

 

 

**سایر محصولات گروه نرم افزاری اسپاد شامل حسابداری، اموال ، خزانه داری ، حسابداری انبار (تعدادی-ریالی) است**