آموزش 5 جلسه ای نرم افزار هلو

 

این دوره آموزش در 5 جلسه 2 ساعته بصورت عمومی برگزار می شود و شامل مباحث زیر است :

 

جلسه اول

 

طرف حسابها: بدون واسطه و مشخصات بانکی

كالاها:

حسابهاي بانكي:

معرفی حساب بانکی 2 حساب

مانده حساب بانکی و صندوق

ليست چكها:

چكهاي دريافتي: چكهاي پرداختي

تهيه نسخه پشتيبان

انتهاي عمليات اول دوره به تاريخ ....

 

جلسه دوم :

ابتدا نسخه هاي پشتيبان كه در جلسه قبل به نام خودتان ذخيره شده است را برگردانيد .

اصلاحات اول دوره:

صدورفاكتور خريد :

 با امورمالی اتوماتیک

صدورفاكتور خريد :

با معرفی گروه جدید و کالای جدید و بصورت نسیه

در فاکتور راست کلیک ،کاردکس کالاو معین شخص

فاكتور فروش1:

با امورمالی اتوماتیک بصورت کامل(دریافت چک ،تخفیف ،نسیه ونقد )

فاكتور فروش2با کار خدماتی

با امورمالی اتوماتیک بصورت کامل(دریافت چک ،خرج چک ،تخفیف ،نسیه ونقد )

در فاکتور راست کلیک ،کاردکس کالاو معین شخص

سفارشات

ثبت سفارش فروش و خرید

تبدیل  نصف سفارش  فروش به فاکتور بصورت چک

در فاکتور راست کلیک ،کاردکس کالاو معین شخص

پیش فاکتور

صدور پیش فاکتور و تبدیل به فاکتور

در فاکتور راست کلیک ،کاردکس کالاو معین شخص

در فاکتور راست کلیک ،کاردکس کالاو معین شخص

كالاي اماني:

پرداخت کالا بصورت امانی

تهیه نسخه پشتیبان

 

جلسه سوم

بازگرداندن نسخه پشتیبان

تولید

معرفی کالاهای مواد اولیه

تولید با فرمول

تولید بدون فرمول :

گزارشات ،کالا ،کاردکس

گزارشات تولید

حواله بين انبار ها :

تبت حواله بین انبار

گزارشات حواله بین انبارها

سرفصلهاي حسابداري (F11)

تعريف حساب: معرفی تنخواه گردان ،هزینه جدید،درامد جدید،اسامی جاری شرکاء

امورمالي اتوماتيك: (F9)

14مورد امور مالی

صدور سند حسابداري (F12)

محدودیتهای صدور سند حسابداری

معرفی حساب کل و معین و صدور سند جهت خرید دارایی بصورت چک

گزارشات ،حسابداری گزارش اسناد به 4حالت

تبدیل اسناد

عملیات مالی /امور مالی اتوماتیک/تبدیل اسناد موقت به دائم و دائم به موقت

تهیه نسخه پشتیبان

 

جلسه چهارم

بازگرداندن نسخه پشتیبان

واحد كالا:

معرفی واحد های کالا و تخصیص به هر کالا

مالیات بر ارزش افزوده:

از مسير تنظيمات مديريتي / تنظيمات نرم افزار/ فاكتور/ماليات بر ارزش افزوده .

تخفیفات کالا بصورت درصدی و ریالی برای هرکالا

اختصاص تخفیف هرکالا

صدور فاکتورفروش  

گزارشات:گزارش فاکتور –نمایش بصورت فاکتور

گزارشات :حسابداری –گزارش اسناد –نمایش بصورت معمولی

واسطه (بازاریاب )

صدور فاکتور خرید با واسطه وفاکتور فروش با واسطه

گزارشات :حسابداری –دفتر روزنامه

گزارشات :گزارش واسطه ها

راس چک :

راس فاکتور :

مراکز هزینه :

گزارشات : حسابداری .مراکز هزینه

وصول چکها

عملیات مالی :چکها،اعلام وصول کلیه چکها

گزارشات ،گزارش چکها دریافتنی و پرداختنی

تهیه نسخه پشتیبان

 

جلسه پنجم

بازگرداندن نسخه پشتیبان

انبار گردانی :

گزارشات :حسابداری –گزارش اسناد –نمایش بصورت معمولی

افتتاح حساب :

دسته چک

تنظیمات نرم افزار ،عمومی

اصلاحات :

اصلاح فاکتور بدون امور مالی

اصلاح فاکتور با امور مالی اتوماتیک

اصلاح سند

اصلاح چکها

مرتب سازی

اصلح ساعت فاکتور

تنظیمات :

تنظیمات نرم افزار ،ثبت هزینه در فاکتور خرید،صدور فاکتور خرید  

طرف حساب ،جداسازی بدهکاران از بستانکاران در سطح معین و تفضیلی

تیپ قیمت هر شخص با صدور فاکتور برای همان شخص

اقساط

گزارشات :

عمومی

نموداری

مرور حسابها

گزارشات حسابداری

فاکتور

گزارش طرف حسابها

تنظیمات نرم افزار :موارد باقی مانده

بستن حسابها

 

 

پس از حضور در این دوره 5 جلسه ای هنرجویان می توانند درصورت تمایل گواهی حضور در دوره شرکت طرفه نگار را دریافت نمایند و همچنین می توانند با معرفی این نمایندگی به دفتر مرکزی شرکت طرفه نگار مراجعه نموده و در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حدنصاب 70 از 100 مدرک رسمی شرکت طرفه نگار را دریافت نمایند

 

 

** شایان ذکر است که تعرفه های دوره آموزش ، گواهی حضور در دوره و مدرک رسمی طبق اعلام موسسه راهین بیسان (واحد آموزش شرکت طرفه نگار) خواهد بود **