نرم افزار اسپاد - اموال

نرم افزار اسپاد - اموال

با توجه به تنوع و حجم بالای اموال در ادارات و سازمانهای بزرگ ، امکان نگهداری و بازیابی آماری اطلاعات و اموال گردانی بسیار دشوار است و در مواردی مغایرتهایی در محاسبات به چشم می خورد . ردیابی و حل اختلاف آماری نیازمند صرف هزینه و زمان غیر قابل پیش بینی خواهد بود .